Možnosti platby

  1. Kupující má možnost zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou
  • platební kartou na stránce prodávajícího on-line platbou
  • převodem na bankovní účet nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Po uplynutí této lhůty má prodávající právo objednávku stornovat a zboží vrátit zpět do prodeje
  • dobírkou v místě dodání zboží